Czym jest scoring kredytowy?

23.05.2019 08:26

Zarabiasz naprawdę dobrze, nie masz żadnych zobowiązań finansowych, ale i tak bank odmówił ci kredytu? Najprawdopodobniej jego pracownicy sprawdzili twoją historię w BIK-u i znaleźli zbyt niski scoring kredytowy.

Z pojęciem scoringu kredytowego prędzej czy później spotyka się każdy, kto ubiega się o przyznanie kredytu. Ponieważ ma on duży wpływ zarówno na samą decyzję kredytową, jaki i warunki na jakich zostaną pożyczone środki, warto uważnie zgłębić jego istotę przed złożeniem wniosku kredytowego.

Istota scoringu kredytowego

Scoring kredytowy to nic innego jak punktowa metoda oceny ryzyka kredytowego związanego z danym klientem. Jego istota polega na określeniu wiarygodności kredytowej wnioskodawcy poprzez porównanie jego profilu z profilami tych osób, które mają już zaciągnięte zobowiązania finansowe. Im bardziej profil wnioskodawcy podobny jest do profilu kredytobiorców, którzy rzetelnie wywiązywali się ze spłaty kredytów, tym wyższą uzyskuje on ocenę.

Na ocenę punktową wpływa nie tylko sposób, w jaki wnioskodawca wywiązuje się ze swoich dotychczasowych zobowiązań (np. czy w terminie spłaca raty i czy nie zalega z płatnościami), ale również kwota miesięcznych zarobków. Oznacza to zarazem, że np. osoba, która obecnie „tylko” dobrze zarabia, a do tej pory nie zaciągała żadnych kredytów bądź pożyczeki, może się spodziewać otrzymania stosunkowo niskiego scoringu kredytowego.

Kalkulator zdolności kredytowej – czyli jak bank prześwietla klienta

W praktyce, przeprowadzana przez bank ocena scoringu kredytowego zależy od wielu różnych czynników – każdemu z nich przypisywane są punkty, których liczba uwzględnia stosowane przez bank wagi (skalę). W bankowych kalkulatorach zdolności kredytowej, poza wcześniej wspomnianymi elementami, uwzględnia się dodatkowo takie kwestie jak:

  • wykonywany zawód,
  • wykształcenie,
  • wiek i stan cywilny,
  • status mieszkaniowy,
  • liczbę osób, które utrzymuje wnioskodawca,
  • posiadanie telefonu na abonament,
  • posiadanie samochodu,
  • referencje bankowe,
  • posiadanie polisy na życie,
  • §okres zatrudnienia w obecnym przedsiębiorstwie.

Choć banki korzystają z własnych kalkulatorów zdolności kredytowej, tzn. same ustalają, które kwestie (i w jakim stopniu) związane z potencjalnymi kredytobiorcami są dla nich najistotniejsze, to każdy z nich szczególnie dużą wagę przywiązuje do scoringu kredytowego szacowanego przez BIK (scoring BIK).

Scoring BIK – na czym polega i jak się go oblicza?

Wszystkie banki, a także wiarygodne pozabankowe instytucje pożyczkowe przekazują co miesiąc do Biura Informacji Kredytowej wszelkie informacje dotyczące zobowiązań, które spłacają ich klienci. W praktyce, to właśnie te dane stanowią dla BIK-u podstawę do obliczenia punktowej oceny wiarygodności kredytowej poszczególnych osób (scoring BIK-u).

BIK przyznaje oceny punktowe o wartości od 192 do 631 punktów, którym przypisywane są dodatkowo gwiazdki (stosowana jest skala od 1 do 5). Obowiązuje tutaj zasada: im większa liczba punktów i gwiazdek, tym lepiej.

Na dużą liczbę punktów w scoringu kredytowym BIK mogą liczyć przede wszystkim osoby, które w terminie spłacają wszystkie zobowiązania. Niski scoring to skutek przekraczania terminów płatności, przy czym istotne znaczenie ma tutaj nie tylko długość i liczba opóźnień, ale również wysokość nieuregulowanych na czas kwot. Powyższe elementy składają się na tzw. historię kredytową i w największym stopniu wpływają na ostateczną notę kredytobiorcy.

Biuro Informacji Kredytowej bierze jednak pod uwagę nie tylko historię, ale i aktywność kredytową kredytobiorców. Inaczej mówiąc, istotne jest dla niego również to, od jak dawna dany klient korzysta z produktów pożyczkowych i kredytowych. Długa historia terminowo spłacanych zobowiązań to dla banku jasny sygnał, że klient będzie sumiennym kredytobiorcą.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Wart podkreślenia jest fakt, że wbrew powszechnemu przekonaniu scoring BIK nie jest oceną, która – przy braku poważniejszych zmian w sytuacji finansowej klienta – pozostaje na stabilnym poziomie. W praktyce, jest on jednorazowo udostępnianą wartością, którą Biuro Informacji Kredytowej szacuje po każdym zapytaniu o status kredytobiorcy.

Scoring danego klienta zmienia się np. w związku z równoległym wnioskowaniem o kredyt/ pożyczkę w kilku bankach/pozabankowych instytucjach pożyczkowych – wiele zapytań złożonych w krótkim okresie to niższy scoring. Trzeba jednak podkreślić, że niezależnie od oceny uzyskanej w BIK-u, to bank lub inny pożyczkodawca – bazując na własnym scoringu kredytowym – decyduje ostatecznie o tym, czy przyzna danemu klientowi kredyt.

 

Sprawdź ofertę Euroloan

Limit kredytowy | Szybka pożyczka Ekspress pożyczka

 

Śledź linki, aby znaleźć informacje na temat włączania / wyłączania plików cookies w Twojej przeglądarce.

Microsoft Internet Explorer (IE)
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari