Jak obliczyć swoją zdolność kredytową?

07.01.2019 14:06

Jest ona obliczana już po złożeniu wniosku kredytowego i dostarczeniu wymaganych dokumentów. Swoją zdolność kredytową można w przybliżeniu obliczyć samemu, zanim jeszcze złoży się wniosek. Służy do tego kalkulator kredytowy.

Czym jest zdolność kredytowa i dlaczego się ją oblicza

Zdolność kredytowa to zdolność danej osoby do terminowego spłacania zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami. Instytucje finansowe szacują ją, aby ocenić ryzyko (zobacz czym jest scoring kredytowy)związane z udzieleniem tej osobie kredytu. Również dla kogoś, kto chce wziąć kredyt, jest to cenna informacja na temat tego, na jak duże zadłużenie realnie jest go stać, jak wysoka może być rata kredytu, aby nie nadwyrężyła znacznie jego budżetu. Zdolność kredytowa obliczana jest w procesie analizy kredytowej po złożeniu przez starającego się o kredyt wniosku oraz wymaganych dokumentów. Każdy bank stosuje nieco inne procedury dotyczące zarówno oceny wniosków kredytowych, jak i szacowania zdolności kredytowej. Ogólne kryteria mające na nią wpływ są jednak podobne.

Na zdolność kredytową wpływa dochód potencjalnego kredytobiorcy oraz jego cechy osobiste

Ocenie przede wszystkim zostanie poddany dochód wnioskującego o kredyt. Największe szanse na kredyt mają osoby, które systematycznie uzyskują dochody zbliżone do średniego wynagrodzenia krajowego lub wyższe. (Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 r. średnie wynagrodzenie brutto w Polsce wyniosło 4585,03 zł). Przy czym istotna jest też przeszła i prognozowana stabilność dochodów. W wielu przypadkach większą zdolność kredytową może mieć osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, która zarabia przeciętnie, ale stabilnie, niż ktoś, kto prowadzi własną działalność gospodarczą i uzyskuje dzięki temu wysokie dochody. Jeżeli potencjalny kredytobiorca jest osobą fizyczną, ocenia się go także pod względem cech osobistych, które mogą mieć wpływ na jego płynność finansową. Do tych cech należą m.in.: wiek, stan cywilny, wykształcenie, zawód, liczba osób pozostających na utrzymaniu tej osoby.

Historia kredytowa jest ważnym kryterium oceny zdolności kredytowej

Dla instytucji udzielających kredytu duże znaczenie mają też czynniki związane z dotychczasową historią kredytową danej osoby. Dobrze widziana jest terminowość w spłacie zobowiązań finansowych zaciąganych w przeszłości. Pod uwagę brane są również aktualne kredyty oraz inne obciążenia, np. zakupy na raty i debety na kartach kredytowych. Należy spłacać je regularnie i w terminie. Wszystkie informacje o spłaconych i aktualnych kredytach gromadzone są przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Banki oraz inne instytucje finansowe udzielające kredytów i pożyczek korzystają z tych danych podczas oceny zdolności finansowej.

Rodzaj i cechy kredytu oraz jego zabezpieczenie

Kolejną grupą czynników wpływających na zdolność kredytową są zmienne związane z samym kredytem: jego wysokość i okres spłaty, wysokość rat oraz ich rodzaj (malejące bądź równe), przeznaczenie kredytu (np. zakup mieszkania, cele konsumpcyjne). Na wiarygodność kredytobiorcy wpływa wysokość wkładu własnego, jaki może wnieść na poczet kredytu, a także inne zabezpieczenia, np. posiadane przez niego nieruchomości.

Kalkulator kredytowy pomaga obliczyć, na jaki kredyt nas stać

Dostępne w internecie kalkulatory kredytowe pomagają samodzielnie obliczyć, jak wysoki kredyt można wziąć. Mają one formę interaktywnych formularzy. Należy do nich wprowadzić wybrane spośród omówionych wyżej czynników mających wpływ na zdolność kredytową. Najczęściej są nimi: wysokość dochodu, regularnie ponoszone koszty utrzymania (np. opłaty za mieszkanie i wydatki na samochód), sumaryczna wysokość rat innych kredytów oraz okres, na jaki zamierza się wziąć kredyt, najczęściej wyrażany w miesiącach. Na podstawie tych danych zostanie automatycznie obliczona maksymalna bezpieczna wysokość kredytu. Kalkulator kredytowy umożliwia również zrobienie prostej symulacji wysokości rat oraz całkowitego kosztu kredytu (kapitału wraz z odsetkami) w zależności od kwoty kredytu, rodzaju i wysokości prowizji pobieranej przez bank, wysokości oprocentowania kredytu oraz okresu kredytowania. Należy pamiętać jednak, że wyniki takich obliczeń można traktować wyłącznie jako orientacyjne informacje. Każdy bank kieruje się nieco innymi wytycznymi przy analizowaniu zdolności kredytowej danej osoby.

Jeżeli poważnie myślimy o wzięciu kredytu, możemy także pobrać raport BIK dla klienta indywidualnego, w którym znajduje się szczegółowy wykaz historii kredytowej oraz punktowa ocena wiarygodności kredytowej. Im wyższa jest nasza wiarygodność oceniona przez BIK, tym większe mamy szanse na kredyt we wnioskowanej kwocie.

Sprawdź ofertę Euroloan

Limit kredytowy | Szybka pożyczka Ekspress pożyczka

 

Śledź linki, aby znaleźć informacje na temat włączania / wyłączania plików cookies w Twojej przeglądarce.

Microsoft Internet Explorer (IE)
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari