Kredyt a pożyczka - ważne terminy w finansach

15.06.2020 09:29

Składając wniosek o wsparcie finansowe, często umyka nam subtelny fakt poprawności używanych terminów. Tyczy się to zwłaszcza takich słów jak kredyt i pożyczka. Wielokrotnie używane są one wymiennie, co nie jest do końca poprawne. Istnieją bowiem zasadniczne różnice między tymi dwoma produktami finansowymi. Warto wiedzieć co charakteryzuje każdy z nich i gdzie szukać o nich informacji.

Kredyt a pożyczka – czyli co mówi nam prawo

Na samym początku warto sięgnąć do prawnej literatury, by tam znaleźć pierwsze różnice. A zatem:

- kredyt to zobowiązanie pieniężne między kontrahentem a bankiem. Reguluje to ustawa Prawo Bankowe. Umowa kredytu musi koniecznie być zawarta na piśmie, ze szczególnym uwzględnieniem kwoty, jaką ten kredyt obejmuje.

Umowa z bankiem jest zawsze odpłatna – to znaczy, że od pożyczonego kapitału, bank nalicza sobie wynagrodzenie – zwykle jest ono w formie odsetek. Dodatkowo umowa kredytu jest zawsze celowa-  czyli pieniądze, które otrzymujemy od banku muszą służyć osiągnięciu jakiegoś konkretnego celu (np. kupno mieszkania czy samochodu). Widać to zwłaszcza na stronach banków, które oferuję różne produkty pod konkretne potrzeby (np. kredyt hipoteczny), a przy podczas składania wniosków pytają o cel kredytu.

A zatem, jeśli kredyt to bank, umowa oraz cel przedsięwzięcia.

Pożyczka a kredyt – czyli więcej elastyczności

O ile samo pojęcie kredytu odnosi się stricte do konkretnego produktu finansowego, oferowanego przez konkretne instytucje, o tyle samo pojęcie pożyczki niesie ze sobą nieco więcej swobody.

Znów, zacząć należy od rozpatrzenia tego, jakie przepisy prawa regulują produkt o nazwie pożyczka. Główne zapisy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, które mówią, że "dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko, co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości". 

A zatem już sama definicja tego pojęcia sprawia, że obejmuje ono wiele różnego rodzaju sytuacji. Pożyczka może dokonać się między dwiema osobami fizycznymi, między osobą fizyczną a instytucją finansową (także bankiem) i nie musi ona dotyczyć jedynie pieniędzy. Ustawa określa, że przedmiotem pożyczki mogą być także konkretne rzeczy.

W przypadku pożyczki inaczej również wygląda kwestia umów. Przede wszystkim, jeżeli wartość pożyczki jest niższa niż 1000 zł, wówczas nie jest wymagana umowa w formie pisemnej. Nie ma też znaczenia, jaki jest cel tej pożyczki. W przypadku kredytu bank może skontrolować, czy pieniądze rzeczywiście zostały wydane w przedstawionym wcześniej celu. W przypadku pożyczki nie ma takiej konieczności.

Osobnym punktem jest także wynagrodzenie – nie każda umowa pożyczki musi być odpłatna, co dla niektórych może być zaskakujące. Strony mogą się umówić, że przekazanie gotówki nastąpi bez żadnych dodatkowych kosztów.

Tryb spłaty

Kolejnym ważnym dla konsumenta punktem, który odróżnia od siebie kredyt i pożyczkę jest tryb, w jakim należność jest spłacana. Przy okazji kredytów najczęstszym rozwiązaniem jest forma raty, na którą składa się spłata kapitału oraz odsetek.

W przypadku pożyczek istnieje nieco więcej możliwości regulowania zobowiązania:

- spłata jednorazowa

- spłata ratalna

- limit odnawialny

Znów mamy tutaj do czynienia z dużo większą elastycznością, jeśli chodzi o regulacje zobowiązania. Może być to szczególnie pomocne, gdy planujemy domowy budżet  i strategicznie podchodzimy do regulowania zobowiązań finansowych.

Kredyt a pożyczka – różnice w praktyce

Omawiane przez nas zagadnienia kredytu i pożyczki wykazały kilka istotnych różnic. Jak jednak ma się to do praktycznego podejścia? Co zatem powinniśmy wziąć pod uwagę , gdy stajemy przed wyborem kredyt czy pożyczka? Wszystko zależy tak naprawdę od okoliczności towarzyszących potrzebie pozyskania dodatkowego kapitału. Jeżeli potrzebujemy pieniędzy szybko (zwłaszcza na dowolny cel), wówczas pożyczka powinna spełnić nasze wymagania. Stoi za nią mniej formalności, przez co cały proces jest szybszy niż w banku.

Przy okazji kredytu procedury są nieco dłuższe, a proces weryfikacyjny bardziej restrykcyjny. W nagrodę jednak można przez kredyt uzyskać finansowanie, które będzie tańsze niż pożyczka. Bank może także być w stanie spełnić wyższe oczekiwania odnośnie kwoty finansowania niż w przypadku pożyczki.

Podsumowując – warto zawsze mieć na uwadze nasze potrzeby i według nich dobierać produkt, który najbardziej nam pasuje. Zarówna pożyczka jak i kredyt mają swoje obostrzenia i możliwości. I tylko od nas zależy, która forma finansowania będzie dla nas najbardziej adekwatna.

Sprawdź ofertę Euroloan

Limit kredytowy | Szybka pożyczka Ekspress pożyczka

 

Śledź linki, aby znaleźć informacje na temat włączania / wyłączania plików cookies w Twojej przeglądarce.

Microsoft Internet Explorer (IE)
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari