Wakacje kredytowe – na czym polegają i kiedy można z nich skorzystać?

21.10.2019 08:32

Zobowiązania pożyczkowe i kredytowe mają do siebie to, że trzeba je regularnie spłacać. Część klientów banków, rzadziej firm pozabankowych, może jednak na określony czas zwolnić się z takiego obowiązku. Na czym dokładnie polegają wakacje kredytowe i kiedy można z nich skorzystać?

Posiadanie kredytu lub pożyczki oznacza, że każdego miesiąca trzeba wygospodarować w domowym budżecie środki na spłatę zobowiązania. Zwykle nie stanowi to większego kłopotu, o ile ma ono charakter krótkoterminowy i opiewa na stosunkowo niewielką sumę. W przypadku wieloletniego, wysokokwotowego kredytu (np. hipotecznego) sytuacja wygląda już inaczej: utrata pracy, poważniejsze zachorowanie, problemy rodzinne czy duży niespodziewany wydatek mogą sprawić, że kredytobiorca nie będzie w stanie zapłacić kolejnej raty. Dlatego też, by zwiększyć bezpieczeństwo finansowe klientów, kredytodawcy oferują im możliwość skorzystania z wakacji od kredytu.

Co to są wakacje kredytowe i jak działają?

Wakacje kredytowe pozwalają kredytobiorcy na czasowe zwolnienie się z obowiązku regulowania rat kredytowych. Co ważne, przyznawane są tylko przez część banków i zawsze na indywidualnie określonych zasadach. O tym, czy klient będzie mógł z nich skorzystać decydują zapisy umowy zawartej z kredytodawcą. W umowie wskazywane jest też to, jak długo mogą trwać wakacje od kredytu, a także, jakie dokładnie wywołują skutki.

Prawdziwe wakacje kredytowe polegają na całkowitym, czasowym zaprzestaniu regulowania zobowiązania. Część banków nadużywa tego terminu, odnosząc go również do możliwości odroczenia spłaty kapitałowej części rat. To spora nieścisłość, bo w tym wypadku kredytobiorca nadal zobowiązany jest spłacać ich część odsetkową. W praktyce, mowa tutaj o zupełnie innym rozwiązaniu, które ma nawet swoją osobną nazwę: karencja w spłacie kredytu. Specyfika działania karencji sprawia, że w przeciwieństwie do wakacji kredytowych, opłaca się z niej korzystać tylko w określonych sytuacjach. Może okazać się to opłacalne w przypadku kredytu z ratami malejącymi, jak również zobowiązania, które jest spłacane już od dłuższego czasu – kapitałowa (czyli odraczana) część raty jest bowiem wówczas relatywnie wysoka.

Ile kosztuje i jakie wywołuje konsekwencje skorzystanie z wakacji kredytowych?

Choć banki na ogół nie pobierają opłaty za skorzystanie z wakacji kredytowych, to jednak takie rozwiązanie siłą rzeczy musi wiązać się z dodatkowymi kosztami. Aby zrozumieć, z czego to wynika, wystarczy przyjrzeć się możliwym konsekwencjom odroczenia spłaty rat.

W zależności od zapisów umowy kredytowej, wakacje od kredytu mogą skutkować:

  • wydłużeniem terminu spłaty zobowiązania o okres równy czasowi trwania wakacji kredytowych – w tym wypadku płaci się raty w tej samej wysokości, ale przez dłuższy czas;
  • wzrostem kwoty kolejnych rat, wynikającym z proporcjonalnego rozłożenia odroczonych w spłacie rat na kolejne, następujące po nich płatności – w tym wariancie wzrasta kwota rat, ale okres kredytowania pozostaje bez zmian;
  • doliczeniem kwoty odroczonych rat do kwoty ostatniej raty kredytowej – okres spłaty i wysokość rat, z wyjątkiem ostatniej, nie ulegają zmian.

Niezależnie czy wakacje od kredytu prowadzą do wydłużenia okresu kredytowania, czy też podniesienia kwoty rat, efektem jest wzrost odsetek, a co za tym idzie, również całkowitego kosztu kredytu. Banki dają niekiedy możliwość negocjowania powstałych w ten sposób kosztów, ale najczęściej dotyczy to sytuacji, gdy pobierają dodatkową opłatę za samo skorzystanie z wakacji kredytowych.

Kto może skorzystać z wakacji od kredytu?

Wakacje kredytowe to opcja oferowana przede wszystkim klientom, którzy zaciągają wysokokwotowe kredyty hipoteczne oraz gotówkowe. Nie są one dostępne w przypadku zobowiązań bankowych opiewających na niższe sumy, jak również produktów pozabankowych, takich jak chwilówki, pożyczki ratalne czy limit kredytowy.

Co ważne jednak, by móc skorzystać z przewidzianych w umowie wakacji kredytowych, trzeba wykazać się rzetelnością w spłacie wcześniejszych rat. Jeśli klient nie będzie terminowo wywiązywał się z płatności, instytucja finansowa nie zaakceptuje jego wniosku o wakacje kredytowe.

Jak długo mogą trwać wakacje kredytowe?

W zależności od instytucji finansowej i indywidualnej sytuacji klienta, czas trwania wakacji kredytowych może wynosić od jednego do kilku, a nawet kilkunastu miesięcy. Część banków daje możliwość jednorazowego skorzystania z trzy- lub sześciomiesięcznego odroczenia spłaty rat, ale nie więcej niż kilka razy w ciągu trwania umowy kredytowej. W niektórych instytucjach można wybrać się nawet na roczne wakacje kredytowe, ale tylko raz lub dwa w okresie spłaty kredytu.

Bank zakłada, że dzięki wakacjom kredytowym kredytobiorca zdoła ustabilizować swoją sytuację finansową na tyle, by móc poradzić sobie z dalszą spłatą zobowiązania. Choć jest to główny cel, dla którego udostępnia taką opcję, to w praktyce, można z niej skorzystać z dowolnego powodu, na przykład chcąc zyskać gotówkę na wakacje czy większe zakupy odzieżowe. Co oczywiste jednak, powinna być ona traktowana wyłącznie, jako forma wsparcia w kryzysowej sytuacji.

Jak napisać wniosek o wakacje kredytowe?

Gotowe wnioski o wakacje kredytowe są dostępne w internecie, jak również w oddziałach banków. By skorzystać z takiego udogodnienia, kredytobiorca musi jedynie wypełnić wniosek i przesłać go do instytucji, w której spłaca kredyt. W takim formularzu należy podać swoje dane osobowe, numer umowy kredytowej, a także termin, do którego ma zostać odroczona spłata zobowiązania. Uzasadnienie złożenia wniosku nie jest obowiązkowe, ale mimo wszystko warto je zamieścić – zwłaszcza, gdy chęć skorzystania z wakacji kredytowych wynika z pogorszenia się sytuacji finansowej. Bank powinien, bowiem wiedzieć o wszelkich trudnościach, które mogą doprowadzić do opóźnień w spłacie zobowiązania.

Sprawdź ofertę Euroloan

Limit kredytowy | Szybka pożyczka Ekspress pożyczka

 

Śledź linki, aby znaleźć informacje na temat włączania / wyłączania plików cookies w Twojej przeglądarce.

Microsoft Internet Explorer (IE)
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari