Tabela Opłat i Prowizji Mash Poland Sp. z o.o. (poprzednio Euroloan Consumer Finance Sp. z o.o)

 
Opłaty podane są w złotych polskich. Prowizje oznaczone są znakiem „%”. Opłaty i prowizje zależą od indywidualnej oceny każdego klienta.

 Wypłata pożyczki na rachunek

 
 Prowizja od wypłaty środków (liczona od kwoty wypłacanej)
od 16% do 45 % 

 Pozostałe Opłaty i Prowizje

 
 Opłata za przyznanie Limitu
0,00 PLN 
 Opłata za pisemne upomnienie – 1-sze
0,00 PLN 
 Opłata za pisemne upomnienie – 2-gie
0,00 PLN 
 Opłata za pisemne upomnienie – 3-cie i następne
0,00 PLN 
 Opłata za zmianę Limitu
 20,00 PLN
 Prowizja za zmniejszenie Limitu
0,00 PLN 
 Prowizja za zwiększenie Limitu (liczona od kwoty zwiększenia)
0 % 
 Opłata za zmianę Kwoty Minimalnej
0,00 PLN 
 Prowizja za zmianę Kwoty Minimalnej (liczona od wartości Limitu)
0 % 
 Opłata za zmianę danych kontaktowych
0,00 PLN 
 Opłata za obsługę każdej nieterminowej spłaty
0,00 PLN 
 Opłata miesięczna za utrzymanie Konta
39,00 PLN 
 Opłata roczna za utrzymanie Limitu
20,00 PLN 
 Opłata za weryfikację płatności
0,00 PLN 
 Opłata za zmianę Dnia Spłaty
10,00 PLN 
 Opłata za czynności dokonywane na wniosek Pożyczkobiorcy poza systemem informatycznym (PLN/godz.)
20,00 PLN 
 Opłata za identyfikację Pożyczkobiorcy (opłata jest zwracana w każdym przypadku)
1,00 PLN 
 Opłata miesięczna za rachunek papierowy
8,00 PLN 
 Opłata za Szybki Przelew
15,00 PLN 
 Opłata za złożenie Dyspozycji Wypłaty 0,00 PLN
 Opłata za zmianę rachunku Bankowego 0,00 PLN
 Opłata za zablokowanie Limitu z powodu opóźnienia w spłacie pożyczki 0,00 PLN 

 

Poniższa tabela ma charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Śledź linki, aby znaleźć informacje na temat włączania / wyłączania plików cookies w Twojej przeglądarce.

Microsoft Internet Explorer (IE)
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari